+46 431 44 94 80 info@megamet.se

Kompletta lösningar för
bygg, industri & fastighet

VÅRA  TVÅ PROJEKTOMRÅDEN

BYGG-INDUSTRI

Totalentreprenader för kommunala och allmännyttiga verksamheter

BYGG-FASTIGHET

Nyproduktion, renovering, om- och tillbyggnad av kommersiella fastigheter

Klicka vidare för att se ytterligare affärsområden inom Megamet.

AB MEGAMET

AB MEGAMET omsätter ca 130 Mkr och och har 35 anställda på kontor och lager. Utöver dessa tillkommer cirka 60 årsarbetare som utför installationer, reparationer och service/underhåll. Sedan 2018 är Megamet Bygg, Industri och Fastighet ett eget affärsområde inom Megamet. Förutom att vi utför byggtjänster inom Megamets projektramar så verkar vi som en egen enhet som åtar sig olika typer av byggprojekt, kommersiella och kommunala. Med vårt omfattande nätverk av arkitekter, konstruktörer, kvalitetsansvariga och erforderliga konsulter inom branschen, åtar vi oss både totalentreprenader och enskilda uppdrag. Vi hanterar både nybyggnationer och renoveringsprojekt.

Alla förfrågningar och projekt är intressanta, stora som små!
Vi är certifierade enligt följande standarder
Kvalitet ISO9001:2015, Miljö ISO14001:2015, samt Arbetsmiljö OHSAS 18001:2017

Totalentreprenader för kommunala
och allmännyttiga verksamheter

Megamet Bygg-, Industri och Fastighet, arbetar med totalentreprenader för nybyggen och olika typer av renoveringsprojekt.
Vi har även en stor del byggserviceprojekt för storhus, lägenheter och kommunala verksamhetslokaler som skolor, daghem, vårdcentraler etc. För storhus och lägenheter kan det handla om omfattande renoveringar och/eller punktinsatser
i fastigheternas anslutning eller närhet. Just renoveringar och tillbyggen för verksamheter och boenden som måste fungera medan vi utför våra arbeten har blivit lite av vårt signum.

Vi anstränger oss för att göra så lite avtryck och intrång i den dagliga verskamheten och boendet som möjligt. Vi arbetar så och det gör även våra samarbetspartners.

MÅNGÅRIG LOKAL FÖRANKRING

Trycket är hårt i vår expansiva region. Kraven på nybyggnad av bl a lägenheter ökar. Vår mångåriga lokala förankring i nordvästra Skåne har lett till att vi blivit en uppskattad och flitigt anlitad leverantör och partner till kommuner och företag inom allmän-nyttan. Vi arbetar både med totalentreprenader och isolerade insatser som olika typer av renoveringar av hyresfastigheter etc.s.

VI HAR ETT EXPANSIVT FÖRETAGSKLIMAT

Med ett expansivt företagsklimat kommer också kraven på en fungerande allmännytta och kommunala verksamheter. Vi utför renoveringar, byggservice och nybyggnationer av bl a skolor, daghem, äldreboende, hyresfastigheter etc.

EN SJÄLVKLAR TRYGGHET

Personal och verksamhet inom Megamet är reglerad enligt gällande avtal – en självklar trygghet, både för oss och våra kunder.

LEDIGA TJÄNSTER

Vi söker löpande personal som är villig att ge det där lilla extra, som vi som företag kan hjälpa att växa.

Sök här »

JOURSERVICE 24h

Vid akuta situationer, t ex vid driftstopp, haverier eller liknande, är vi beredda och kan ställa upp med personal på plats redan inom 2-24 timmar. Denna dygnet-runt Jourservice är en extra trygghet för våra kunder och en tjänst som löst många svåra situationer.

+46 431 44 98 59

Nyproduktion, renovering, om- och
tillbyggnad av kommersiella fastigheter

Vår bygg- industri och fastighetsverksamhet har expanderat kraftigt under en längre tid. Tidigare har vi arbetat både med privata kunder och med företag med olika kommersiella verksamheter. Nu riktar vi oss primärt mot företagskunder i vårt närområde. Vår mångåriga erfarenhet och ett väl inarbetat kontaktnät av samarbetspartners och underleverantörer gör att vi erbjuder våra kunder totalentreprenader inom olika typer av renoveringar och ombyggnader.

Vi har även traditionell byggservice med underhåll av kontors- och fabriksbyggnader åt industri- och handelsföretag. Kommunala uppdrag som byggprojekt, renoveringar och nybyggnationer av lägenheter är också en viktig del av vår verksamhet.

KOMMERSIELLA- & KOMMUNALAVERKSAMHETER

Sedan 2018 är bygg-, industri- och fastighets-verksamheten fullt ut integrerad som ett eget affärsområde inom Megamet. Den primära delen
av detta segment utför olika typer av byggtjänster riktade mot kommersiella verksamheter men även för kommuner och allmännyttan.

VI HAR ETT EXPANSIVT FÖRETAGSKLIMAT

Vi har ett expansivt företagsklimat i vårt närområde. Megamet servar sedan många år en stor del av regionens företag med den fysiska delen av deras expansion.
Vi utför nybyggnationer, renoveringar och underhåll åt en stor variation av verksamheter som diverse industrier, handelsföretag och kontorsfastigheter.

LEDIGA TJÄNSTER

Vi söker löpande personal som är villig att ge det där lilla extra, som vi som företag kan hjälpa att växa.

Sök här »

TIMMARS JOURSERVICE

Vid akuta situationer, t ex vid driftstopp, haverier eller liknande, är vi beredda och kan ställa upp med personal på plats redan inom 2-24 timmar. Denna dygnet-runt Jourservice är en extra trygghet för våra kunder och en tjänst som löst många svåra situationer.

+46 431 44 98 59

Kontakta oss redan idag