+46 431 44 94 80 info@megamet.se

Megamet är ett oberoende
privatägt bolag som etablerades 1978

Om Megamet

AB Megamet är ett oberoende privatägt bolag som etablerades 1978. Sedan 1980-talet är vi helt inriktade på eld och syrafasta entreprenader. Sedan 1995 har vi egna lokaler med huvudkontor samt lager och verkstad för prefabtillverkning i Ängelholm.

Vi omsätter cirka 130 MSEK/år och har 35 anställda på kontor och lager.
Utöver dessa tillkommer ca 60 årsarbetare som utför installationer, reparationer
och service/underhåll.

OMSÄTTNING 2018 (MKR)

JOURSERVICE 24h

Vid akuta situationer, t ex vid driftstopp, haverier eller liknande, är vi beredda och kan ställa upp med personal på plats redan inom 2-24 timmar. Denna dygnet-runt Jourservice är en extra trygghet för våra kunder och en tjänst som löst många svåra situationer.

+46 431 44 98 59

Miljö, Kvalitet & Arbetsmiljö

Vi är certifierade enligt ISO9001:2015, ISO14001:2015, samt Arbetsmiljö OHSAS 18001:2017.

Som kvalitets- och miljömedveten leverantör av entreprenadtjänster bidrar vi till utvecklingen inom industri- och energiverksamhet med låg miljöpåverkan. Detta innebär att vi utbildar, informerar och gör personal och kunder delaktiga i miljöfrågor. Vi förebygger föroreningar genom att hushålla med resurser, källsortera vårt avfall och verka för ett miljötänkande i allt vårt arbete. Vi följer lagar och förordningar inom miljöområdet och strävar mot ständiga förbättringar.

En hörnsten i ovanstående arbete är kontinuitet. Vi försöker alltid använda erfaren personal till våra projekt, liksom att planering och genomförande av projekt följer väl inarbetade rutiner.
Är planeringen inför ett projekt bristfällig ger det genast negativ påverkan på både miljön och kvalitén på utfört arbete. Arbetsmiljöriskerna ökar också när tiden blir knapp och när utrustningen inte stämmer med planerade arbetsuppgifter.

Personal och verksamhet inom Megamet är reglerad

enligt gällande avtal – en självklar trygghet, både för oss och våra kunder.

Affärsidé

Megamet tillhandahåller, levererar och installerar eld- och syrafasta material med hög kvalitet. Vi är en långsiktig samarbetspartner för våra kunder då vi värnar om trygghet, säkerhet och långsiktighet i alla våra affärsrelationer. Vi erbjuder ett komplett utbud av service- och underhållstjänster med en flexibel serviceorganisation som snabbt rycker ut vid akuta situationer.

 

 

VERKSAMHETSPOLICY

Kontakta oss redan idag